021 8880 3714
آنسویی عزیز سلام، لطفا قبل از تکمیل نمودن فرم نکات زیر را رعایت نمایید:
1. حداقل 24 ساعت قبل از اعلام عدم حضور در کارگاه این فرم تکمیل شود.
2. این فرم مختص کارگاه‌های سفالگری با چرخ و دست می‌باشد.
3. اگر کنسلی‌های شما در هر ترم بیش از یک جلسه باشد طبق قرارداد جلسه شما سوخت می‌شود.
کد عضویت
نام
نام خانوادگی
نام مربی
تاریخ عدم حضور
شماره موبایل
توضیحات
آخرین پست‌های ما در اینستاگرام
آدرس: خ ویلا، خ ورشو، پ 11
تلفن:
021 8880 3714

تلفن اختصاصی آموزش قهوه:
021 4428 6824

خانم ساناز برارش
دستت را به من بده، دست‌های تو با من آشناست/ ای‌دیر یافته با تو سخن می‌گویم (احمد شاملو)
Ansoo English Page
© 2020 AnsooCafe All rights reserved.
طراحی: همورا