آنسویی عزیز سلام، لطفا قبل از تکمیل نمودن فرم نکات زیر را رعایت نمایید:
1. حداقل 24 ساعت قبل از اعلام عدم حضور در کارگاه این فرم تکمیل شود.
2. این فرم مختص کارگاه‌های سفالگری با چرخ و دست می‌باشد.
3. اگر کنسلی‌های شما در هر ترم بیش از یک جلسه باشد طبق قرارداد جلسه شما سوخت می‌شود.

موبایل
تاریخ عدم حضور
توضیحات