برای رزرو میز در کافه آنسو اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
نام
نام خانوادگی
موبایل
مناسبت
تاریخ

لطفا ابتدا مناسبت را انتخاب نمایید.

ساعت

لطفا ابتدا مناسبت و تاریخ را انتخاب نمایید.

تعداد نفرات
توضیحات
نکات:
  • برای رزرو بیش از 6 نفر و یا شرایط خاص با کافه به شماره 88803714 و یا 09123839648 تماس بگیرید.
  • حق سرویس برای سرو کردن کیک از بیرون، نفری 15 هزار تومان می‌باشد. لطفا سایر خوراکی‌ و تنقلاتی که خارج از کافه تهیه می‌شود را داخل کافه استفاده نفرمایید. میوه، چیپس، پفک، الویه، شیرینی و... از جمله این موارد می‌باشند. همچنین امکان استفاده از وسایلی مانند فشفشه، ترقه، برف شادی و... امکان‌پذیر نمی‌باشد.
  • خواهشمند است راس ساعت رزرو شده در کافه آنسو حضور بیابید.