021 8880 3714
هنرجوی عزیز سلام، لطفا جهت ثبت اطلاعات واریزی از طریق فرم زیر اقدام شود.
اطلاعات حساب موسسه از قرار زیر می‌باشد.
نام صاحب حساب
فاطمه حسینی
نام بانک
پارسیان، شعبه مطهری (1095)
شماره کارت
6221-0612-1872-1050
شماره حساب
82000378591007
شماره شبا
IR70-0540-1095-8200-0378-5910-07
ثبت اطلاعات واریزی
کد عضویت
نام
نام خانوادگی
کد ملی
چهار رقم آخر کارت واریزی
تاریخ واریز
مبلغ واریزی (ریال)
دوره
ترم
توضیحات
آخرین پست‌های ما در اینستاگرام
آدرس: خ ویلا، خ ورشو، پ 11
تلفن:
021 8880 3714

تلفن اختصاصی آموزش قهوه:
021 4428 6824

خانم ساناز برارش
دستت را به من بده، دست‌های تو با من آشناست/ ای‌دیر یافته با تو سخن می‌گویم (احمد شاملو)
Ansoo English Page
© 2020 AnsooCafe All rights reserved.
طراحی: همورا